Posts Tagged ‘Kerry Vale’

Gwinllan Kerry Vale

05/06/2014

Yn ystod Wythnos Gwin Cymru fe es i ymweld â dwy winllan. Mwy am yr ail yn fuan ond Kerry Vale ychydig i’r de o Drefaldwyn oedd y cyntaf ar bwys Clawdd Offa.

Vineyard

Ond, cyn cyrraedd yno mae’r ffin yn gwneud tro go ryfedd sy’n golygu fod y winllan yn Lloegr er ei fod wedi ei amgylchynu gan Gymru ar dair ochr gyda’r ffin llai na milltir i ffwrd ar bob ochr. Serch hyn maent yn aelodau o Cymdeithas Gwinllannoedd Cymru ac mae hynna’n ddigon da i mi.

Mae Kerry Vale yn winllan eithaf newydd a gafodd ei blannu yn 2010 mewn lle a oedd yn bedwar cae ynghlwm a gefail. Busnes teuluol a gychwynnwyd gan Geoff a June Ferguson sy’n berchen ar barc carafanau cyfagos ac roeddynt yn edrych am brosiect newydd i’w cadw’n brysur. Fe ddaeth ymgynghorwr i edrych ar y tir a’i farn oedd ei fod yn addas ar gyfer gwinwydd felly penderfynont roi cynnig arni. Mae eu merch Nadine hefyd yn rhan o’r prosiect ac mae nifer o wirfoddolwyr yn rhoi help llaw pan mae’n amser cynhaeafu.

Geoff a June yn dathlu cynhaeaf 2013

Geoff a June yn dathlu cynhaeaf 2013

Mae yna lawer o hanes yn yr ardal ac maent wedi eu lleoli ar safle hen gael Rhufeinig – Caer Pentreheyling – yn ogystal â dau wersyll ac mae nifer go lew o grochenwaith a phres wedi ei ddarganfod ac mae hyn wedi dylanwadu ar enwai rhai o’u gwinoedd.

Mae yna 6,000 o winwydd wedi eu plannu dros bum erw gan ddefnyddio system clymu’r Double Guyot a’r mathau o rawnwin a dyfir yw Rondo, Solaris a Phoenix. Mae’r gwin yn cael ei gynhyrchu yn windy Halfpenny Green yn Swydd Stafford ac mae yna bedwar o winoedd ar gael ar hyn o bryd.

Range2013

Mae yna ddau win gwyn yn eu detholiad wedi eu gwneud o Solaris. Mae Shropshire Lady yn win gwyn sych tra mae Summer Days yn gymharol sych. Mae Rare Hare yn win rhosliw sydd wedi ei wneud o Rondo ac mae’r enw yn cyfeirio at lun ysgyfarnog ar y crochenwaith Rhufeinig a ddarganfuwyd ar y safle. Mae’r thema Rufeinig hefyd yn dylanwadu ar enw eu gwin coch ysgafn, Red Denarri, sydd hefyd wedi ei wneud o Rondo.

Yn mis Tachwedd fe fydd gwin pefriog wedi ei wneud o Phoenix yn ymuno a’u detholiad ac fe fydd yn ychwanegiad da.

Haf diwethaf fe agorwyd siop a chaffi. Mae’n olau ac yn awyrog gyda naws cyfoes ac mae’n cynnig prydau ysgafn, cacennau cartref, diodydd oer a phoeth ac, wrth gwrs, gwin i’w flasu neu brynu. Mae hefyd lle i gynnal lletygarwch corfforaethol.

Visitor Centre

Mae nifer o wahanol deithiau o amgylch y winllan ar gael ar ben wythnosau a gwyliau banc ond cofiwch logi lle o flaen llaw. Croesewir teithiau ar gyfer grwpiau hefyd ar wahanol amserau yn ystod yr wythnos.

Shop interior

Mae bwriad, efallai, i wneud eu gwin eu hunain rhywdro yn y dyfodol ond ar hyn o bryd maent yn canolbwyntio ar gael eu gwinoedd i mewn i lefydd lleol o ansawdd.

Felly, os yn yr ardal hon, gwnewch yn sicr o ymweld ag i flasu a phrynu eu gwin.

 

Kerry Vale Vineyard

05/06/2014

During the recent Welsh Wine Week I visited two vineyards. More about the second vineyard soon but my first visit was to Kerry Vale Vineyard just south of Montgomery in border country near Offa’s Dyke.

Vineyard

However, just before you get there the border does a strange squiggle meaning that the vineyard is actually in England despite being surrounded on three sides by Wales with the border less than a mile away on all three sides. But the vineyard is a member of the Welsh Vineyards Association so that’s good enough for me.

Kerry Vale is a relatively new vineyard planted in 2010 on what was a four field site attached to a smithy. It is a family run business started by Geoff and June Ferguson who owned a caravan park nearby and were looking for another project to keep them busy. They got a consultant to have a look at the land and it was declared good for growing vines so they gave it a go. Daughter Nadine is also part of the project and many volunteers help out when it’s time to harvest the crop.

Harvest 2013 (9)

Geoff and June celebrating the 2013 harvest

There’s a lot of history in the area and interestingly they are sited on an old Roman fort – Pentreheyling Fort – as well as two marching camps and a large amount of pottery and coins have been found and this has influenced the names of some of their wines.

There are 6,000 vines planted over five acres using a Double Guyot system of trellising and the varieties are Rondo, Solaris and Phoenix. The wines are made at Halfpenny Green Winery in Staffordshire and there are four wines available at the moment.

Range2013

There are two white wines in the range both made from Solaris. Shropshire Lady is a dry white made whilst Summer Days is medium dry. The Rare Hare is a rose made from Rondo and the name refers to a motif found on Roman pottery discovered on site. The Roman theme is also present in Red Denarri, a light red also made from Rondo.

These wines will be joined around November time by a sparkling wine made using Phoenix and that will be a good addition to their range.

Last summer saw the opening of a lovely shop and café. Light, airy and with a contemporary feel it offers light lunches, homemade cakes, hot and cold drinks and, of course, wine to taste and buy. This facility has also meant that they can provide corporate hospitality.

Visitor Centre

A number of different vineyard tours are available on weekends and bank holidays but remember to book in advance. Group tours are also welcome at different times during the week.

Shop interior

Although they may want to make their own wine at some point in the future they are currently concentrating on getting their wines into local quality establishments.

So, if you’re in the area make sure you pay them a visit to taste and buy some wine.