Posts Tagged ‘Gwynt y Ddraig’

Welsh Drink of the Month – Gwynt y Ddraig: Gold Medal Cider (7.0%abv)

01/08/2013

Time for cider to get its turn in the Welsh Drink of the Month spotlight.

GwyntGoldMedalBottle

Gwynt y Ddraig is Wales’ biggest cidermaker and is at the forefront of the revival in Welsh cidermaking.

They are based in Llantwit Fardre and got going in 2001. They use apples mainly from Welsh orchards supplementing them with imports from Herefordshire and Somerset.

Gold Medal won the CAMRA Champion Cider award back in 2004 and is a blend of ‘bittersweet varieties with some of the true sharp varieties of cider apple. The cider is oak conditioned and is a medium cider.

Well, what do you make of the cider, leave your comments here on the blog and/or …

Join in the live tweetasting on Thursday 15 August between 9-10pm using #drinkswales

Diod y Mis Gorffennaf – Gwynt y Ddraig – Gold Medal Cider (7.0%afc)

01/08/2013

Hen bryd i seidr hawlio sylw Diod Cymreig y Mis.

GwyntGoldMedalBottle

Gwynt y Ddraig yw gwneuthurwyr seidr mwyaf Cymru ac maent ar flaen y gad yr adfywiad seidr Cymreig.

Maent wedi eu lleoli yn Llanilltud Faerdref a dechreuont yn 2001. Mae’r rhan fwyaf o’u hafalau yn dod o berllannau Cymreig ond maent yn ychwanegu at y rhain drwy fewnforio afalau o Swydd Henffordd a Gwlad yr Haf.

Enillodd Gold Medal pencampwriaeth seidr CAMRA nol yn 2004 ac mae yn gymysgedd o afalau ‘bittersweet’ a rhai ‘sharp’. Mae’n cael ei aeddfedu mewn casgenni derw ac yn seidr canolig.

Wel, be ‘da chi’n feddwl o’r seidr, gadewch eich sylwadau yma ar y blog a/neu…

Ymunwch yn fwy gyda’r sesiwn trydarflasu ar ddydd Iau 15 Awst rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru