Posts Tagged ‘Celteg’

October Welsh Drink of the Month – Celtic Country Wines: Celteg Medieval Mead (12.0%abv)

03/10/2013

I haven’t featured anything from the spirits and liqueurs category as yet and that’s about to change. So, something completely different this month – mead.

There’s a long history of mead-making in Wales and there are a few contemporary meads available as well. By coincidence there was a story on a mead resurgence in the US on the BBC news page today.

The mead featured here is made by Celtic Country Wines who are based near to Newcastle Emlyn in Ceredigion. The make a range of country (fruit) wines and liqueurs as well as preserves. All their products now go under the name Celteg and they have been producing for over 25 years, growing considerably during that time.

I haven’t tried much in the way of mead so I’m looking forward to this tasting.

As usual, you can leave your comments here on the blog and/or …

Join in the live tweetasting on Thursday 10 October between 9-10pm using #drinkswales

Diod Cymreig Mis Hydref – Celtic Country Wines: Celteg Medieval Mead (12.0%afc)

03/10/2013

Hyd yn hyn rwyf heb roi sylw i unrhywbeth o’r category gwirod a gwirodlynau, ond mae hyn yn newid mis yma. Felly, rhywbeth hollol wahanol – medd.

Mae hen hanes o gynhyrchu medd yng Nghymru ac mae rhai cwmniau yn cynhyrchu medd heddiw. Trwy cyd-ddigwyddiad roedd stori am adfywiad o wneud medd yn yr UDA ar safwe newyddion BBC heddiw.

Mae’r medd dan sylw yn cael ei gynhyrchu gan Celtic Country Wines sydd wedi eu lleoli ger Castell Newydd Emlyn yng Ngheredigion. Maen’t yn cynhyrchu amryw o winoedd cefn gwlad (ffrwyth), gwirodlynau a “preserves”. Eisoes mae eu cynnyrch yn dod o dan yr enw ‘Celteg’ ac maen’t wedi bod wrthi ers dros 25 mlynedd ac wedi tyfu dipyn dros amser.

Rwyf heb flasu fawr o fedd yn fy amser felly rwy’n eithaf i’r blasu.

Fel arfer, gadewch eich sylwadau yma ar y blog a/neu…

Ymunwch yn fwy gyda’r sesiwn trydarflasu ar ddydd Iau 10 Hydref rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru