Archive for the ‘Jin’ Category

Jin Cymreig yn mynd ben ben

18/07/2013

Mae’r Welsh Whisky Company, sy’n fwyaf enwog am eu wisgi brag sengl Penderyn, hefyd wedi bod yn cynhyrchu jin ers peth amser – Brecon Special Reserve. Yn ddiweddar maent wedi  rhyddhau ail jin o’r enw Brecon Botanicals ac ond nifer gymharol gyfyngedig o’r jin hwn sy’n cael ei ryddhau bob tro.

Crëwyd y jin hwn yn dilyn cais gan eu dosbarthwr yn Sbaen ac mae’r pecynnu yn wych, fel y gellid ei ddisgwyl gan unrhyw ddiodydd o’r cwmni hwn. Mae’r botel yn cynnwys darluniau o’r ‘botanicals’ a ddefnyddir yn y jin ar flaen y botel ac ar y tu mewn i’r label cefn.

Beth arall i wneud gyda dau jin heblaw eu blasu’n benben a’i gilydd. Dyma sut aeth hi…

Heb ddwr:

Roedd juniper a sitrws yn gryfach yn y Special Reserve ac, er eu bod hefyd yn y Botanicals, roedd hwn yn fwy melys, sbeislyd a gyda blas cryfach yn gyffredinol.

Gyda dwr:

Mae dwr i weld yn cryfhau blas y sitrws yn y Special Reserve tra mae arogl y Botanicals yn dod yn fwy per ond gyda’r sbeis dal yna, eto mae blas cryfach y Botanicals yn dangos ei hun.

Jin & tonic

Mae tonic i weld yn dod a melysder y Special Reserve fwyfwy i’r amlwg.

Ar y cyfan mae’n amlwg eu bod o’r un stabl gan fod y gwahaniaethau rhyngddynt yn rai bach yn hytrach na bod yn tra gwahanol. Mae gan Botanicals broffil blas ychydig yn gryfach ac felly yn haeddiannol o’i weld fel jin ychydig yn fwy ‘premium’ na’r Special Reserve. Ar y cyfan mae’r ddau jin yn wych ond mae Botanicals yn cynnig ychydig mwy.