Archive for the ‘Diod y mis’ Category

Diod Cymreig Mis Chwefror – Blaengawney Cider: Hallets Real Cider (6.0%afc)

02/02/2014

Mae Blaengawney Cider wedi’i leoli ar y fferm o’r un enw ac caiff ei redeg gan wr a gwraig Andy ac Annie Hallet. Am beth amser seidr draft oedd eu cynnyrch ond, yn weddol ddiweddar, maen’t wedi mentro creu seidr mewn potel.

Hallets brown hero_1080b

Yn lle defnyddio’r enw Blaengawney fe wnaethon ddatblygu brand newydd yn seiledig ar yr enw teuluol. Hallets Real Cider yw’r en war gyfer eu seidr potel ac maen’t wedi creu brand hynod o dda.

Mae’n cael ei wneud gyda 100% o afalau Cymreig a mae seidr o’r cynhaeaf gyfredol yn cael ei gymysgu gyda seidr o afalau Dabinett sydd wedi bod yn aeddfedu am tua blwyddyn. Hefyd mae ei natur pefriog yn naturiol a defnyddir y dull ‘keeving’ sy’n fwy nodweddiadol o seidr Ffrainc i greu hyn.

Fel arfer, gadewch eich sylwadau yma ar y blog a/neu…

Ymunwch yn fwy gyda’r sesiwn trydarflasu ar ddydd Mercher 12 Chwefror rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru

Diod Cymreig Mis Tachwedd – Ancre Hill Estates: Sparkling Rose 2009 (11.5%afc)

05/11/2013

Mae gwinoedd pefriog yn gyfystyr â tymor y Nadolig a be well na gwin pefriog Cymreig, yn enwedig un sydd a medal aur i’w enw.

Ancre Hill Sparkling Rose 2009

Fe gynhaliwyd gwobrwyon cyntaf Cymdeithas Gwinllanoedd Cymru yn ddiweddar, fe rof sylw i hwn nes ‘mlaen yn y mis, a fe ddaeth Sparkling Rose 2009 Ancre Hill i’r brig.

Rydym eisoes wedi blasu eu Chardonnay, nawr beth am eu gwin pefriog rhosliw sych gyda Pinot Noir yn gwneud dwy ran o dair o’r cymysgedd a Chardonnay y gweddill.

Felly, a fyddem yn cynnig gwin pefriog Cymreig y Nadolig hwn? Fel arfer, gadewch eich sylwadau yma ar y blog a/neu…

Ymunwch yn fwy gyda’r sesiwn trydarflasu ar ddydd Iau 21 Tachwedd rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru

Diod Cymreig Mis Hydref – Celtic Country Wines: Celteg Medieval Mead (12.0%afc)

03/10/2013

Hyd yn hyn rwyf heb roi sylw i unrhywbeth o’r category gwirod a gwirodlynau, ond mae hyn yn newid mis yma. Felly, rhywbeth hollol wahanol – medd.

Mae hen hanes o gynhyrchu medd yng Nghymru ac mae rhai cwmniau yn cynhyrchu medd heddiw. Trwy cyd-ddigwyddiad roedd stori am adfywiad o wneud medd yn yr UDA ar safwe newyddion BBC heddiw.

Mae’r medd dan sylw yn cael ei gynhyrchu gan Celtic Country Wines sydd wedi eu lleoli ger Castell Newydd Emlyn yng Ngheredigion. Maen’t yn cynhyrchu amryw o winoedd cefn gwlad (ffrwyth), gwirodlynau a “preserves”. Eisoes mae eu cynnyrch yn dod o dan yr enw ‘Celteg’ ac maen’t wedi bod wrthi ers dros 25 mlynedd ac wedi tyfu dipyn dros amser.

Rwyf heb flasu fawr o fedd yn fy amser felly rwy’n eithaf i’r blasu.

Fel arfer, gadewch eich sylwadau yma ar y blog a/neu…

Ymunwch yn fwy gyda’r sesiwn trydarflasu ar ddydd Iau 10 Hydref rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru

Diod y Mis Gorffennaf – Bragdy’r Gogarth – Welsh Black (4.0%afc)

01/09/2013

Fe wnaeth tri bragdy o Ogledd Cymru gael dipyn o hwyl arni ym Mhencampwriaeth Cwrw Prydain Fawr sy’n cael ei drefnu gan CAMRA –  Bragdy’r Gogarth, Conwy a Mws Piws.

Efallai fydd y cyfan yn cael sylw Diod y Mis rhyw ben ond fe ddechreuai gydag enillydd y wobr aur yng nghategori cwrw mwyn – Welsh Black gan Fragdy’r Gogarth.

The Great Orme Brewery-2009 Images

Fe ddechreuodd Bragdy’r Gogarth yn 2005 ac maent wedi eu lleoli ar bwys Llansantffraed. Maent yn bragu cwrw casgen ac mewn potel ac mae’r Welsh Black ar gael yn y ddau fformat.

Yr haidd brag sy’n allweddol i’r cwrw hwn – pale ale, siocled, du a chrisial a hefyd gwenith ‘torrified’. Mae ychydig o hopys ar gyfer chwerwder yn cael ei ddefnyddio ond dim ond fel gwely hidlo ar waelod y copr ac felly ni wnaiff ychwanegu fawr o chwerwder. Be sy’n ddiddorol yw nad oes unrhyw hopys arogl yn cael ei ddefnyddio felly fydd y blas i gyd yn dod o’r haidd brag.

Wel, beth yw eich barn, gadewch eich sylwadau yma ar y blog a/neu…

Ymunwch yn fwy gyda’r sesiwn trydarflasu ar ddydd Mercher 11 Medi rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru

NODWCH MAI DYDD MERCHER YW’R NOSON Y TRO HYN.

Diod y Mis Gorffennaf – Gwynt y Ddraig – Gold Medal Cider (7.0%afc)

01/08/2013

Hen bryd i seidr hawlio sylw Diod Cymreig y Mis.

GwyntGoldMedalBottle

Gwynt y Ddraig yw gwneuthurwyr seidr mwyaf Cymru ac maent ar flaen y gad yr adfywiad seidr Cymreig.

Maent wedi eu lleoli yn Llanilltud Faerdref a dechreuont yn 2001. Mae’r rhan fwyaf o’u hafalau yn dod o berllannau Cymreig ond maent yn ychwanegu at y rhain drwy fewnforio afalau o Swydd Henffordd a Gwlad yr Haf.

Enillodd Gold Medal pencampwriaeth seidr CAMRA nol yn 2004 ac mae yn gymysgedd o afalau ‘bittersweet’ a rhai ‘sharp’. Mae’n cael ei aeddfedu mewn casgenni derw ac yn seidr canolig.

Wel, be ‘da chi’n feddwl o’r seidr, gadewch eich sylwadau yma ar y blog a/neu…

Ymunwch yn fwy gyda’r sesiwn trydarflasu ar ddydd Iau 15 Awst rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru

Diod y Mis Gorffennaf 2013: Hurns Brewing Company – Blodwen’s Beer (5.0%afc)

01/07/2013

Fe ennillodd Blodwen’s Beer gan Tomos Watkin y wobr aur yn Cymru Y Gwir Flas llynnedd.

TomosWatkinBlodwen

Y Prif Fragwr yw Alex Cunningham  ac fe ddyluniodd y cwrw yma i’r darn yna o’r farchnad sydd rwng lager a chwrw, er dywed ef ‘ei fod yn bendant yn gwrw’.

Mae’n cael ei fragu gan ddefnyddio haidd brag lager fel ei fod gorffen llyfn arno ac nid oes lawer o hopys yn cael ei ddefnyddio.

Mae Alex yn ei ddisgrifio fel cwrw llyfn a golau ei liw a dyma’n union fuasai rhywun yn ei ddisgwyl gyda mymryn o gyfraniad blas gan yr haidd brag lager a ddim llawer o chwerwder gan nad oes fawr o hopys ynddo.

Wel, beth ydych chi’n ei feddwl?

Prynwch botel neu ddau a gadewch eich sylwadau yma ar y blog a/neu…

Ymunwch yn fwy gyda’r sesiwn trydarflasu ar ddydd Iau 11 Gorffennaf rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru

Diod y mis Mehefin 2013: Ancre Hill Estates – Chardonnay 2010 (11% afc)

02/06/2013

Gyda Wythnos Win Cymru 2013 yn dod i ben meddyliais y buasai’n syniad blasu un o winoedd ein diwydiant gwin sy’n brysur tyfu.

Gwynedd-20130612-00116Mae’n debyg mai Ancre Hill Estates yw ein gwinllan blaenllaw ac maen’t wedi eu lleoli ar gyrion Trefynwy. Fel y soniais ar y blog yn ddiweddar, maen’t wedi ennill y Bollicine Del Mondo ar gyfer eu gwin gwyn pefriog, buddigoliaeth hynod wych.

Hefyd maen’t yn dilyn egwyddorion biodynamig  ac wrthi yn datblygu gwindy, neu gynhyrchfa win, a fydd y cyntaf yng Nghymru.

Mae Chardonnay 2010 yn ganlyniad o dywydd tyfu gwych. O ran ei gynhyrchu, fe gafodd dri-chwarter o’r gwin ei eplesu mewn tanc dur di-staen a’r gweddill mewn casgenni derw Ffrening am chwe mis.

Disgwyliaf i’r casgenni derw Ffrening gyfrannu rhywbeth i’r blas, fe gawn weld.

Felly, mae dwy ffordd i fwynhau diod y mis ond mae’n anghenrheidiol cael potel o Ancre Hill Chardonnay 2010 yn gyntaf wrth gwrs!

Yfwch yn eich amser eich hun a chyfrannwch eich sylwadau ar y blog a/neu…

Ymunwch a’r sesiwn trydarflasu yn fyw ar ddydd Iau 13ed Mehefin rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru

Diod y mis Mai 2013: Bragdy’r Profiad Celtaidd – Golden Celt

02/05/2013

Mae hi’n wanwyn meddai nhw ac efallai bod gobaith am dywydd cynhesach rhyw dro’n fuan felly penderfynais fynd am gwrw euraidd o un o enillwyr Cymru Y Gwir Flas. Mae Bragdy’r Profiad Celtaidd wedi’i leoli yng Nghaerffili ac fe enillon wobr arian yn y category allforio.

Mae Golden Celt yn gwrw euraidd organig ac, fel y dywedir ar y label, mae’r enw yn coffau oes aur y Celtiaid. Mae’n rhan o’u cwrw craidd ac mae fideo gwych (yn saesneg) o sylfaenydd Celt, Tom Newman, yn trafod y cwrw ar eu gwefan.

GoldenCeltPic

Mae gan Golden Celt liw euraidd hyfryd. Y peth cyntaf sy’n taro rhywun ar yr arogl yw’r hopys. Mae arogl sitrws cryf yn dod o’r hopys ac mae hefyd iddo flas siarp. Mae’n gorffen gyda blas chwerw sy’n parhau’n y ceg. Cwrw da i dorri’r syched ac mae iddo fwy o gymeriad na nifer o gwrw euraidd eraill. Cwrw da iawn.

Hefyd, os oes botel gennych neu os fyddwch mewn tafarn sy’n gwerthu Golden Celt ar ddydd Iau 9 Mai rhwch 9-10yh ymunwch a sesiwn blasu yn fyw ar trydar gan ddefnyddio #diodyddcymru

Diod Cymreig y Mis

22/04/2013

Dwi’n bwriadu rhoi llwyfan i un o’n diodydd gwych pob mis yma ar y blog ac ar trydar.

Fe fyddaf yn cyhoeddi’r a blogio am y diod ar ddechrau’r mis. Mae croeso i bawb cyfranu eu sylw ar y diod yn ystod y mis. Hefyd, ar y dydd Iau cyntaf y mis, mae’n debyg, fe fyddaf yn cynnal sesiwn blasu ar trydar #diodyddcymru

Diddorol fydd clywed eich barn ar ddiodydd Cymru.

Fe fyddaf yn cyhoeddi diod mis Mai yn fuan iawn.