Archive for the ‘cwrw’ Category

Diod y Mis Gorffennaf – Bragdy’r Gogarth – Welsh Black (4.0%afc)

01/09/2013

Fe wnaeth tri bragdy o Ogledd Cymru gael dipyn o hwyl arni ym Mhencampwriaeth Cwrw Prydain Fawr sy’n cael ei drefnu gan CAMRA –  Bragdy’r Gogarth, Conwy a Mws Piws.

Efallai fydd y cyfan yn cael sylw Diod y Mis rhyw ben ond fe ddechreuai gydag enillydd y wobr aur yng nghategori cwrw mwyn – Welsh Black gan Fragdy’r Gogarth.

The Great Orme Brewery-2009 Images

Fe ddechreuodd Bragdy’r Gogarth yn 2005 ac maent wedi eu lleoli ar bwys Llansantffraed. Maent yn bragu cwrw casgen ac mewn potel ac mae’r Welsh Black ar gael yn y ddau fformat.

Yr haidd brag sy’n allweddol i’r cwrw hwn – pale ale, siocled, du a chrisial a hefyd gwenith ‘torrified’. Mae ychydig o hopys ar gyfer chwerwder yn cael ei ddefnyddio ond dim ond fel gwely hidlo ar waelod y copr ac felly ni wnaiff ychwanegu fawr o chwerwder. Be sy’n ddiddorol yw nad oes unrhyw hopys arogl yn cael ei ddefnyddio felly fydd y blas i gyd yn dod o’r haidd brag.

Wel, beth yw eich barn, gadewch eich sylwadau yma ar y blog a/neu…

Ymunwch yn fwy gyda’r sesiwn trydarflasu ar ddydd Mercher 11 Medi rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru

NODWCH MAI DYDD MERCHER YW’R NOSON Y TRO HYN.

Premier Ale Tomos Watkin

25/08/2013

Mae hi’n flwyddyn ers i Glwb Pêl Droed Dinas Abertawe chwarae eu gêm gyntaf ym Mhrif Gynghrair Lloegr ac fe gafodd cwrw a fragwyd yn arbennig ar gyfer yr achlysur hefyd reswm da dros ddathlu.

Enillydd arall Tomos Watkin yng ngwobrau’r Gwir Flas oedd Premier Ale a gafodd wobr efydd. Ond ni fydd yn cael bod yn ddiod y mis oherwydd cwrw arbennig ydoedd ac nid yw’n bellach yn cael ei fragu.

Premier Ale ymysg cynnyrch Tomos Watkin

Premier Ale ymysg cynnyrch Tomos Watkin

Cwrw chwerw yw Premier Ale ac yn 4.3% afc. Defnyddir haidd bragu golau ac ambr a hefyd gwenith brag yn ogystal â’r hopys Fuggles a Styrian Goldings.

Mae iddo liw ambr hyfryd ac arogl o hopys sbeislyd. Sbeis a hopys sitrws yw’r prif flas ond mae hefyd cydbwysedd yn dod gyda dylanwad yr haidd brag. Mae’n gorffen yn dda a sych gyda sbeis yn aros yn y geg ac mae dylanwad yr haidd brag i’w deimlo eto.

Ar y cyfan, cwrw da iawn, piti nad yw’n cael ei fragu mwyach!

Hurns Brewing Company

26/06/2013

Efallai na fydd ‘Hurns Brewing Company’ yn enw cyfarwydd iawn ond tybiaf bod Tomos Watkin yn ddipyn mwy cyfarwydd. Y cysylltiad rhwng y ddau yw bod cwrw Hurns yn cael eu gwerthu o dan y brand Tomos Watkin.

Enillodd dau gwrw Tomos Watkin tlysau aur ac efydd yng ngwobrau Gwir Flas y llynedd ond dechreuodd y cyfan pan brynodd tîm brawd a chwaer fragdy gan y derbynnydd yn ôl yn 2002. Roeddynt eisoes yn berchen ar gwmni cyfanwerthu a dosbarthu ac fe brynwyd y bragdy fel ‘naid ffydd’.

Ystod o'u diodydd

Ystod o’u diodydd

Roedd bod yn berchen ar gwmni cyfanwerthu yn galluogi iddynt ddosbarthu eu cynnyrch a hefyd tîm marchnata, dechrau da ar gyfer unrhyw fragwr newydd.

Ond pam ymgymryd â’r her o fragdy a oedd wedi methu? Yr ateb mewn gair yw angerdd. Maent yn angerddol am Gymru a’i bwyd a diod, credant y gall ein bwyd a diod sefyll ysgwydd wrth ysgwydd gyda’r gorau yn y byd. Roeddent yn teimlo y dylai cwrw Cymreig hefyd yn cael y gydnabyddiaeth uchaf am ei ansawdd a bod Cymru yn haeddu cwrw gwych a oedd yn ‘cynnyrch waith llaw grefftus’ – dyma pam anwyd Tomos Watkin.

Ers 2002 mae’r cwmni a’u cynnyrch wedi tyfu i’r fath raddau fel bod ganddynt bellach gontractau ledled y byd. Mae buddsoddiad diweddar wedi gweld swm chwe ffigur yn cael ei wario ar waith potelu a phecynnu newydd sy’n dangos hyder yn y dyfodol ac mae eu cwrw yn dechrau gweld mwy o ddosbarthiad yng Nghymru ac yn y DU, er enghraifft mae bragwyr Fuller’s o Lundain newydd gymryd eu cwrw.

Mae Cymreictod a’r iaith Gymraeg yn amlwg yn eu brandio. Maent yn bragu ystod eang o gwrw mewn casgen, ceg a photel ac mae ganddynt hefyd amrywiaeth mawr o gwrw tymhorol a seidr. Bydd blog arall yn y dyfodol yn ymdrin â’u cwrw buddugol, ond, am y tro, mae’n wych gweld stori lwyddiant arall o fragu Cymreig.

Mws Piws yn Ehangu

18/06/2013

Mae arwydd pellach o ffyniant bragdai Cymru i’w weld ym Mragdy’r Mws Piws ym Mhorthmadog.

Dechreuodd Mws Piws nol yn 2005. Mae’r bennod ddiweddaraf yn eu hanes yn gweld prosiect i ehangu eu gallu cynhyrchu i liniaru cyfyngiadau capasiti i ateb y galw presennol am eu cwrw a hefyd i’w galluogi i ehangu ymhellach. Maent yn cynyddu maint eu bragdy o’r ddeg casgen bresennol i 40 casgen.

Tu mewn i'r bragdy

Tu mewn i’r bragdy

Bydd hyn yn caniatáu Mws Piws i gynyddu argaeledd eu cwrw, sydd wedi ennill sawl gwobr, yng Nghymru a rhannau eraill o Brydain. Mae hefyd yn golygu eu bod yn gallu dechrau allforio eu cwrw potel. Y cynllun cyfredol yw cynyddu bragu eu hystod bresennol o gwrw yn hytrach na ychwanegu cwrw newydd. Un canlyniad yw bod Ysgawen, cwrw blodau ysgaw, am fod ar gael drwy gydol y flwyddyn yn hytrach na’n gwrw tymhorol.

Rheolwr Gyfarwyddwr Lawrence Washington y tu ol i'r bar

Rheolwr Gyfarwyddwr Lawrence Washington y tu ol i’r bar

Mae cymorth ariannol wedi dod o Gronfa Fuddsoddi Leol Cyngor Gwynedd ac mae un swydd newydd wedi cael ei greu yn syth gan gynyddu maint eu tîm gwerthu. Mae’r ehangu hefyd yn debygol o greu swyddi newydd pellach yn y dyfodol. Ar y cyfan mae hyn yn newyddion da iawn i fragu yng Nghymru ac i Borthmadog.

Diod y mis Mai 2013: Bragdy’r Profiad Celtaidd – Golden Celt

02/05/2013

Mae hi’n wanwyn meddai nhw ac efallai bod gobaith am dywydd cynhesach rhyw dro’n fuan felly penderfynais fynd am gwrw euraidd o un o enillwyr Cymru Y Gwir Flas. Mae Bragdy’r Profiad Celtaidd wedi’i leoli yng Nghaerffili ac fe enillon wobr arian yn y category allforio.

Mae Golden Celt yn gwrw euraidd organig ac, fel y dywedir ar y label, mae’r enw yn coffau oes aur y Celtiaid. Mae’n rhan o’u cwrw craidd ac mae fideo gwych (yn saesneg) o sylfaenydd Celt, Tom Newman, yn trafod y cwrw ar eu gwefan.

GoldenCeltPic

Mae gan Golden Celt liw euraidd hyfryd. Y peth cyntaf sy’n taro rhywun ar yr arogl yw’r hopys. Mae arogl sitrws cryf yn dod o’r hopys ac mae hefyd iddo flas siarp. Mae’n gorffen gyda blas chwerw sy’n parhau’n y ceg. Cwrw da i dorri’r syched ac mae iddo fwy o gymeriad na nifer o gwrw euraidd eraill. Cwrw da iawn.

Hefyd, os oes botel gennych neu os fyddwch mewn tafarn sy’n gwerthu Golden Celt ar ddydd Iau 9 Mai rhwch 9-10yh ymunwch a sesiwn blasu yn fyw ar trydar gan ddefnyddio #diodyddcymru