Wythnos Gwin Cymru 2014

Mae Wythnos Win Cymru ar fin cychwyn a mae’n dechrau ar dydd Sadwrn 24 Mai. Yn wahanol i’r blynyddoedd diweddar nid oes lansiad swyddogol i’w weld yn digwydd sy’n siomedig gan ei fod yn gyfle i hysbysu’r Wythnos ar y cyd. Roedd hefyd yn rhoi’r holl ddigwyddiadau yn y wahanol winllanoedd mewn un lle ac felly’n hawdd darganfod be oedd ymlaen ledled Cymru.

Ta waeth, mae un digwyddiad gwerth chweil yn digwydd yn Sir Fynwy ar y 26ain o Fai. Taith a blasu gwin o Ancre Hill a White Castle. Am fwy o fanylion gweler yma.

welsh wine week

Fyddai i yn gobeithio ymweld a dwy winllan yn y Canolbarth sef Kerry Vale ar bwys Ystôg a Penarth Vineyard ger y Drenewydd. Fe fydd adroddiadau llawn ar y blog yn fuan.

Felly, achubwch ar y cyfle a ewch i ymweld a’ch gwinllan lleol, mae na win da yng Nghymru’r dyddie hyn a pryd well na Wythnos Win Cymru i’w flasu.

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


<span>%d</span> bloggers like this: