Archive for May, 2014

Wythnos Gwin Cymru 2014

20/05/2014

Mae Wythnos Win Cymru ar fin cychwyn a mae’n dechrau ar dydd Sadwrn 24 Mai. Yn wahanol i’r blynyddoedd diweddar nid oes lansiad swyddogol i’w weld yn digwydd sy’n siomedig gan ei fod yn gyfle i hysbysu’r Wythnos ar y cyd. Roedd hefyd yn rhoi’r holl ddigwyddiadau yn y wahanol winllanoedd mewn un lle ac felly’n hawdd darganfod be oedd ymlaen ledled Cymru.

Ta waeth, mae un digwyddiad gwerth chweil yn digwydd yn Sir Fynwy ar y 26ain o Fai. Taith a blasu gwin o Ancre Hill a White Castle. Am fwy o fanylion gweler yma.

welsh wine week

Fyddai i yn gobeithio ymweld a dwy winllan yn y Canolbarth sef Kerry Vale ar bwys Ystôg a Penarth Vineyard ger y Drenewydd. Fe fydd adroddiadau llawn ar y blog yn fuan.

Felly, achubwch ar y cyfle a ewch i ymweld a’ch gwinllan lleol, mae na win da yng Nghymru’r dyddie hyn a pryd well na Wythnos Win Cymru i’w flasu.

Welsh Wine Week 2014

20/05/2014

Welsh Wine Week is about to get underway and it starts on Saturday 24 May. In a change from previous years there doesn’t seem to be an official launch, this is a shame as it was a great opportunity to jointly publicise the event. It also put all the events across Wales in one easy to find place.

welsh wine week

Nevertheless, there is one event that’s certainly worth a try taking place in Monmouthshire on 26 May. It is a tour and tasting trip of Ancre Hill and White Castle vineyards. For more details see here.

I’m hoping to visit two vineyards in Mid Wales. They are Kerry Vale near Churchstoke and Penarth Vineyard near Newtown. Full report on the blog soon.

So, take the opportunity and visit your local vineyard, there’s some good wine in Wales these days, and when better to taste our wines than during Welsh Wine Week.