Archive for February, 2014

Diod Cymreig Mis Chwefror – Blaengawney Cider: Hallets Real Cider (6.0%afc)

02/02/2014

Mae Blaengawney Cider wedi’i leoli ar y fferm o’r un enw ac caiff ei redeg gan wr a gwraig Andy ac Annie Hallet. Am beth amser seidr draft oedd eu cynnyrch ond, yn weddol ddiweddar, maen’t wedi mentro creu seidr mewn potel.

Hallets brown hero_1080b

Yn lle defnyddio’r enw Blaengawney fe wnaethon ddatblygu brand newydd yn seiledig ar yr enw teuluol. Hallets Real Cider yw’r en war gyfer eu seidr potel ac maen’t wedi creu brand hynod o dda.

Mae’n cael ei wneud gyda 100% o afalau Cymreig a mae seidr o’r cynhaeaf gyfredol yn cael ei gymysgu gyda seidr o afalau Dabinett sydd wedi bod yn aeddfedu am tua blwyddyn. Hefyd mae ei natur pefriog yn naturiol a defnyddir y dull ‘keeving’ sy’n fwy nodweddiadol o seidr Ffrainc i greu hyn.

Fel arfer, gadewch eich sylwadau yma ar y blog a/neu…

Ymunwch yn fwy gyda’r sesiwn trydarflasu ar ddydd Mercher 12 Chwefror rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru

February Welsh Drink of the Month – Blaengawney Cider: Hallets Real Cider (6.0%abv)

02/02/2014

Blaengawney Cider is based on the farm of the same name and is run by husband and wife team Andy and Annie Hallet. For a while draft cider and perry was the mainstay of the business but, relatively recently, they ventured into the bottled market.

Hallets brown hero_1080b

Rather than use the Blaengawney name they developed a new brand based on the family name. Hallets Real Cider was the name for the bottled cider and a stunning brand was developed.

It’s made using 100% Welsh apples and cider from the current harvest is blended with a Dabinett cider that has been matured for a year. The conditioning is natural and they employ the keeving method more common to French cider.

As usual, you can leave your comments here on the blog and/or …

Join in the live tweetasting on Wednesday 12 February between 9-10pm using #drinkswales