Archive for January, 2014

Diod Cymreig Mis Ionawr – Brains Craft Brewery: Boilermaker (6.5%afc)

06/01/2014

Boilermaker

Yn debyg i nifer o fragdai canolig eu maint mae’r enwog SA Brain o Gaerdydd wedi agor bragdy crefft bach. Mae hyn yn rhoi cyfle iddynt arbrofi drwy fragu dipyn bach o gwrw eithaf gwahanol.

Yn yr UDA cwrw a wisgi yw ‘Boilermaker’ sydd yn cael ei yfed wedi’i gymysgu neu drwy yfed y wisgi gyntaf mewn un cegiad ac wedyn yfed y cwrw yn araf.

Dyma yw’r ysbrydoliaeth ar gyfer Boilermaker Brains. Bragwyd gan ddefnyddio hopys Chinook, Simcoe, Cascade a Willamette ac mae’n cael ei aeddfedu mewn casgenni a oedd wedi dal wisgi Penderyn, hefyd mae sglodion pen sydd wedi eu socian mewn wisgi Penderyn eu rhoi yn y gasgen.

Fel arfer, gadewch eich sylwadau yma ar y blog a/neu…

Ymunwch yn fwy gyda’r sesiwn trydarflasu ar ddydd Iau 23 Ionawr rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru

January Welsh Drink of the Month – Brains Craft Brewery: Boilermaker (6.5%abv)

06/01/2014

Boilermaker

In common with many other medium-sized breweries the famous SA Brain of Cardiff opened a small Craft Brewery. This gives them the opportunity experiment by brewing small quantities of innovative beers.

In the US a ‘Boilermaker’ is a beer and whiskey either mixed or whiskey drunk first in one gulp followed by sipping the beer.

This is the inspiration for Brains’ Craft Brewery’s Boilermaker. It is brewed with Chinook, Simcoe, Cascade and Willamette hops and matured in casks formerly containing Penderyn and Penderyn Whisky infused oak chips are added to the casks for good measure.

As usual, you can leave your comments here on the blog and/or …

Join in the live tweetasting on Thursday 23 January between 9-10pm using #drinkswales