Diod Cymreig Mis Rhagfyr – Bragdy’r Mws Piws: X-Mŵs Llawen (5.0%afc)

Un o bleseroedd ‘Dolig yw’r wahanol gwrw tymhorol sydd yn cael eu bragu, felly be well na rhoi cynnig ar un ohonnynt.

Dechreuodd Mŵs Piws fragu ym Mhorthmadog nol yn 2005 ac maen’t wedi  yn ddiweddar eu bod yn ehangu.

Eu cwrw Nadoligaidd yw X-Mŵs Llawen sy’n cael ei fragu gan ddefnyddio haidd brag tywyll a dylai rhoi blas eithaf cyfoethog. Mae fersiwn casgen hefyd ar gael y nein tafarndai sydd ychydig yn is afc sef 4.4%.

Fel arfer, gadewch eich sylwadau yma ar y blog a/neu…

Ymunwch yn fwy gyda’r sesiwn trydarflasu ar ddydd Iau 12 Rhagfyr rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


<span>%d</span> bloggers like this: