Archive for December, 2013

December Welsh Drink of the Month – Purple Moose Brewery: Merry X-Moose (5.0%abv)

03/12/2013

One of the pleasures of Christmas is seasonal beer, so what better than to try one.

Purple Moose Brewery has been brewing in Porthmadog since 2005 and recently announced an exciting expansion.

Their Christmas seasonal beer is called Merry X-Moose and is brewed with dark malts that should give it quite a rich flavour. There is also a cask version available in the pubs coming in at a slightly lower abv of 4.4%.

As usual, you can leave your comments here on the blog and/or …

Join in the live tweetasting on Thursday 12 December between 9-10pm using #drinkswales

Diod Cymreig Mis Rhagfyr – Bragdy’r Mws Piws: X-Mŵs Llawen (5.0%afc)

03/12/2013

Un o bleseroedd ‘Dolig yw’r wahanol gwrw tymhorol sydd yn cael eu bragu, felly be well na rhoi cynnig ar un ohonnynt.

Dechreuodd Mŵs Piws fragu ym Mhorthmadog nol yn 2005 ac maen’t wedi  yn ddiweddar eu bod yn ehangu.

Eu cwrw Nadoligaidd yw X-Mŵs Llawen sy’n cael ei fragu gan ddefnyddio haidd brag tywyll a dylai rhoi blas eithaf cyfoethog. Mae fersiwn casgen hefyd ar gael y nein tafarndai sydd ychydig yn is afc sef 4.4%.

Fel arfer, gadewch eich sylwadau yma ar y blog a/neu…

Ymunwch yn fwy gyda’r sesiwn trydarflasu ar ddydd Iau 12 Rhagfyr rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru