Gwirod a gwirodlynau

Rwyf wedi edrych ar rannau eraill o’r farchnad diodydd, ond dim ar wirod a wirodlynau, felly dyma roi cynnig arni.

Mae’r category gwirod a gwirodlynau yn ur amrywiol iawn. Mae’n cynnwys wigsi, jin, fodca, medd a phob math o wirodlynoedd. Yn y bon mae’n bwnc trafod a yw’n gategori ystyrlon ond credaf ei fod yn medru gweithredu ar gyfer gweddill y diwydiant.

Heb os nac onibai, y cwmni mwyaf blaenllaw yw Penderyn, mae eu wisgi wedi ennill nifer o wobrwyon ac yn uchel ei barch. Ynghyd a’u wisgi brag sengl maen’t hefyd yn cynhyrchu gwirodydd premiwm eraill ac, yn ddiweddar, wedi  cyhoeddi eu bod yn ehangu.

Ymysg y cynhyrchwyr eraill mae gwirodlynoedd o ansawdd da yn cael eu cynhyrchu gan Condessa a ennillodd gobrau aur ac efydd yn y Gwir Flas eleni. Mae’r farchnad ar gyfer gwirodlynau yn ffynu yn sgil y tyfiant mewn coctels ‘high end’.

Mae yna nifer o gynhyrchwyr gwirodlynau da yng Nghymru ac y buasant yn gallu bod ar eu henill. I wireddu hyn mae rhaid iddynt ddysgu gwers Penderyn a deal fod prynnwyr yn fwy fwy soffistigedig ac felly maen bwysig fod ansawdd uchel nid yn unig yn perthyn i’r cynnwys, ond y potel neu’r pecynnu hefyd. Mae gan ddiodydd rai o’r cynhyrchwyr ddelwedd ‘novelty’, nid yw’r rhain yn debyg o weld twf.

Hefyd yn y category yma mae cynhyrchwyr medd a gwinoedd cefn gwlad. Yn draddodiadol nid oes fawr o sylw yn cael ei roi i diodydd o’r fath. Fe fyddai’n dipyn o her i weld tyfiant yn y diodydd hyn ond mae’n wir i’w ddweud fod yfwyr wastad yn edrych am rhywbeth newydd.

Felly mae hwn yn gategori amrywiol iawn ac hefyd gyda’r posibiliad o fod yn un hynod ddiddorol a all fynd mewn nifer o gyfeiriadau, ond mae dipyn o waith gan y cynhyrchwyr i’w wneud i efelychu llwyddiant Penderyn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


<span>%d</span> bloggers like this: