Cynhyrchwyr diodydd Cymru yn dod ynghyd

Daeth cynhyrchwyr diodydd Cymraeg at ei gilydd yn ddiweddar i lansio sefydliad a’r nod o hyrwyddo pob un o ddiodydd Cymru.

Dwi’n amlwg yn gwybod rhywbeth am enwi oherwydd maent hefyd wedi defnyddio fy enw i gan alw’r sefydliad yn Diodydd Cymru!

Y nod yw creu hunaniaeth gynhwysfawr ar gyfer yr holl gynhyrchwyr diodydd Cymru i oresgyn un o broblemau mawr y diwydiant diodydd yng Nghymru, sef maint gymharol fach llawer o’r cynhyrchwyr fel y dywedais yma llynedd.

Maent yn dechrau gyda gwefan a logo ac wedi ffurfio bwrdd sy’n cael ei gadeirio gan Buster Grant o Brecon Brewing. Mae Buster wedi bod yn hyrwyddwr cryf o gwrw Cymreig ac nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd yn gwneud gwaith gwych dros ddiodydd Cymreig yn gyffredinol, yn enwedig gyda chymorth bwrdd sy’n cynnwys rhai o’r unigolion allweddol o’r sectorau diod gwahanol.

drinks wales

Mae’n werth dyfynnu ei datganiad cenhadaeth yn llawn ac rwy’n sicr ei fod yn un y buasai unrhyw un sy’n angerddol am ddiodydd Cymreig yn ei rannu:

‘Drinks Wales aims to promote the manufacture, appreciation and consumption of Welsh-made alcoholic drinks products throughout the UK and beyond, and to provide a point of contact for those who wish to learn more about this.’

Y brif her mae Buster yn gweld o’u blaenau yw sut i gael cwmnïau sy’n cystadlu yn erbyn ei gilydd i gydweithredu er mwyn budd pawb. Ar hyn o bryd mae 35 cwmni wedi ymuno a’r fenter ac mae hynna’n ddechrau da.

Mae’r sefydliad yn un sy’n cael ei arwain gan y cynhyrchwyr a bydd yn darparu cyfeirlyfr o gynhyrchwyr a lleoedd sy’n gwerthu diodydd Cymreig. Fe fydd yn cynrychioli’r diwydiant drwy weithgarwch cysylltiadau cyhoeddus, gweithio ar dwristiaeth diodydd, cynrychioli’r diwydiant mewn sioeau masnach a llawer mwy. Gallwn hefyd yn disgwyl gweld gweithgarwch sylweddol o gwmpas Dydd Gŵyl Dewi’r flwyddyn nesaf.

Lansiwyd y sefydliad newydd gan Alun Davies AC Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd yn y Sioe Frenhinol ac mae o wedi bod yn gefnogwr brwd o ddiwydiant diodydd Cymru ers dod yn weinidog yn Llywodraeth Cymru.

Mae’r datblygiad hwn yn bendant yn gam cryf i’r cyfeiriad cywir gan y diwydiant ac rwy’n mawr obeithio y bydd cynifer o gynhyrchwyr diodydd Cymreig ag sy’n bosibl yn ymuno a dod yn aelodau o’r sefydliad. Wrth ddod at ei gilydd yn y ffordd hon mae modd gwireddu potensial y diwydiant diodydd yng Nghymru ac agor y drws i ddyfodol disglair.

Fel y dywedodd Buster Grant yn y lansiad ‘the future promises to be an exciting place. It is time to add to Welsh Drinks to the pantheon of Welsh achievements, to gather in the recognition and respect so overdue, to gain acknowledgement of achievements and awards; a far greater strike rate per company in each sector than in any other part of the UK. Let’s raise a glass… to Drinks Wales’

Wel mae’r Diodydd Cymru yma yn cytuno ac yn hapus i ddathlu’r datblygiad yma  – iechyd da!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: