Diod y Mis Gorffennaf 2013: Hurns Brewing Company – Blodwen’s Beer (5.0%afc)

Fe ennillodd Blodwen’s Beer gan Tomos Watkin y wobr aur yn Cymru Y Gwir Flas llynnedd.

TomosWatkinBlodwen

Y Prif Fragwr yw Alex Cunningham  ac fe ddyluniodd y cwrw yma i’r darn yna o’r farchnad sydd rwng lager a chwrw, er dywed ef ‘ei fod yn bendant yn gwrw’.

Mae’n cael ei fragu gan ddefnyddio haidd brag lager fel ei fod gorffen llyfn arno ac nid oes lawer o hopys yn cael ei ddefnyddio.

Mae Alex yn ei ddisgrifio fel cwrw llyfn a golau ei liw a dyma’n union fuasai rhywun yn ei ddisgwyl gyda mymryn o gyfraniad blas gan yr haidd brag lager a ddim llawer o chwerwder gan nad oes fawr o hopys ynddo.

Wel, beth ydych chi’n ei feddwl?

Prynwch botel neu ddau a gadewch eich sylwadau yma ar y blog a/neu…

Ymunwch yn fwy gyda’r sesiwn trydarflasu ar ddydd Iau 11 Gorffennaf rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


<span>%d</span> bloggers like this: