Archive for July, 2013

Jin Cymreig yn mynd ben ben

18/07/2013

Mae’r Welsh Whisky Company, sy’n fwyaf enwog am eu wisgi brag sengl Penderyn, hefyd wedi bod yn cynhyrchu jin ers peth amser – Brecon Special Reserve. Yn ddiweddar maent wedi  rhyddhau ail jin o’r enw Brecon Botanicals ac ond nifer gymharol gyfyngedig o’r jin hwn sy’n cael ei ryddhau bob tro.

Crëwyd y jin hwn yn dilyn cais gan eu dosbarthwr yn Sbaen ac mae’r pecynnu yn wych, fel y gellid ei ddisgwyl gan unrhyw ddiodydd o’r cwmni hwn. Mae’r botel yn cynnwys darluniau o’r ‘botanicals’ a ddefnyddir yn y jin ar flaen y botel ac ar y tu mewn i’r label cefn.

Beth arall i wneud gyda dau jin heblaw eu blasu’n benben a’i gilydd. Dyma sut aeth hi…

Heb ddwr:

Roedd juniper a sitrws yn gryfach yn y Special Reserve ac, er eu bod hefyd yn y Botanicals, roedd hwn yn fwy melys, sbeislyd a gyda blas cryfach yn gyffredinol.

Gyda dwr:

Mae dwr i weld yn cryfhau blas y sitrws yn y Special Reserve tra mae arogl y Botanicals yn dod yn fwy per ond gyda’r sbeis dal yna, eto mae blas cryfach y Botanicals yn dangos ei hun.

Jin & tonic

Mae tonic i weld yn dod a melysder y Special Reserve fwyfwy i’r amlwg.

Ar y cyfan mae’n amlwg eu bod o’r un stabl gan fod y gwahaniaethau rhyngddynt yn rai bach yn hytrach na bod yn tra gwahanol. Mae gan Botanicals broffil blas ychydig yn gryfach ac felly yn haeddiannol o’i weld fel jin ychydig yn fwy ‘premium’ na’r Special Reserve. Ar y cyfan mae’r ddau jin yn wych ond mae Botanicals yn cynnig ychydig mwy.

Welsh gin head to head

18/07/2013

The Welsh Whisky Company, most famous for its Penderyn single malt whisky, has a well established gin – Brecon Special Reserve. However, recently they released a small batch limited gin named Brecon Botanicals.

This was released following the demand of their Spanish distributor and is lovingly packaged, as would be expected from anything coming from this company. The bottle features illustrations of the botanicals used on the front of the bottle and on the inside of the back label.

Having two gins leads to what else but a head to head tasting, here’s how I got on…

Neat:

Juniper and citrus was more evident in the Special Reserve and, whilst also present in the Botanicals, it felt spicier, sweeter and had an altogether stronger flavour profile.

Water added:

Citrus is accentuated in the Special Reserve, the Botanicals becomes more fragrant but spice remains, again the enhanced flavour profile of the Botanicals is evident.

Gin & Tonic

This seems to bring out more sweetness in the Special Reserve.

On the whole they are clearly from the same stable and the differences are ones of degree as opposed to being fundamentally different. Botanicals does have a slightly stronger flavour profile and is a slightly more premium product. Bottom line – both are great gins with Botanicals offering a touch more.

Diod y Mis Gorffennaf 2013: Hurns Brewing Company – Blodwen’s Beer (5.0%afc)

01/07/2013

Fe ennillodd Blodwen’s Beer gan Tomos Watkin y wobr aur yn Cymru Y Gwir Flas llynnedd.

TomosWatkinBlodwen

Y Prif Fragwr yw Alex Cunningham  ac fe ddyluniodd y cwrw yma i’r darn yna o’r farchnad sydd rwng lager a chwrw, er dywed ef ‘ei fod yn bendant yn gwrw’.

Mae’n cael ei fragu gan ddefnyddio haidd brag lager fel ei fod gorffen llyfn arno ac nid oes lawer o hopys yn cael ei ddefnyddio.

Mae Alex yn ei ddisgrifio fel cwrw llyfn a golau ei liw a dyma’n union fuasai rhywun yn ei ddisgwyl gyda mymryn o gyfraniad blas gan yr haidd brag lager a ddim llawer o chwerwder gan nad oes fawr o hopys ynddo.

Wel, beth ydych chi’n ei feddwl?

Prynwch botel neu ddau a gadewch eich sylwadau yma ar y blog a/neu…

Ymunwch yn fwy gyda’r sesiwn trydarflasu ar ddydd Iau 11 Gorffennaf rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru

Drink of the Month July 2013: Hurns Brewing Company – Blodwen’s Beer (5.0%abv)

01/07/2013

Tomos Watkin’s Blodwen’s Beer won the gold medal at last year’s Wales the True Taste awards.

TomosWatkinBlodwen

Head Brewer Alex Cunningham designed this beer for that segment of the market between lager and a beer although he says “it’s most definitely a beer”.

It is brewed using lager malt for a light finish and very little hops are used.

Alex describes it as a smooth light coloured ale’ and this is exactly what you would expect with lager malt providing a very light flavour and not much bitterness due to the sparing use of hops.

It has grown to be one of Tomos Watkin’s biggest sellers.

So, what do you think?

Get a bottle or two and leave your comments here on the blog and/or …

Join in the live tweetasting on Thursday 11 July between 9-10pm using #drinkswales