Hurns Brewing Company

Efallai na fydd ‘Hurns Brewing Company’ yn enw cyfarwydd iawn ond tybiaf bod Tomos Watkin yn ddipyn mwy cyfarwydd. Y cysylltiad rhwng y ddau yw bod cwrw Hurns yn cael eu gwerthu o dan y brand Tomos Watkin.

Enillodd dau gwrw Tomos Watkin tlysau aur ac efydd yng ngwobrau Gwir Flas y llynedd ond dechreuodd y cyfan pan brynodd tîm brawd a chwaer fragdy gan y derbynnydd yn ôl yn 2002. Roeddynt eisoes yn berchen ar gwmni cyfanwerthu a dosbarthu ac fe brynwyd y bragdy fel ‘naid ffydd’.

Ystod o'u diodydd

Ystod o’u diodydd

Roedd bod yn berchen ar gwmni cyfanwerthu yn galluogi iddynt ddosbarthu eu cynnyrch a hefyd tîm marchnata, dechrau da ar gyfer unrhyw fragwr newydd.

Ond pam ymgymryd â’r her o fragdy a oedd wedi methu? Yr ateb mewn gair yw angerdd. Maent yn angerddol am Gymru a’i bwyd a diod, credant y gall ein bwyd a diod sefyll ysgwydd wrth ysgwydd gyda’r gorau yn y byd. Roeddent yn teimlo y dylai cwrw Cymreig hefyd yn cael y gydnabyddiaeth uchaf am ei ansawdd a bod Cymru yn haeddu cwrw gwych a oedd yn ‘cynnyrch waith llaw grefftus’ – dyma pam anwyd Tomos Watkin.

Ers 2002 mae’r cwmni a’u cynnyrch wedi tyfu i’r fath raddau fel bod ganddynt bellach gontractau ledled y byd. Mae buddsoddiad diweddar wedi gweld swm chwe ffigur yn cael ei wario ar waith potelu a phecynnu newydd sy’n dangos hyder yn y dyfodol ac mae eu cwrw yn dechrau gweld mwy o ddosbarthiad yng Nghymru ac yn y DU, er enghraifft mae bragwyr Fuller’s o Lundain newydd gymryd eu cwrw.

Mae Cymreictod a’r iaith Gymraeg yn amlwg yn eu brandio. Maent yn bragu ystod eang o gwrw mewn casgen, ceg a photel ac mae ganddynt hefyd amrywiaeth mawr o gwrw tymhorol a seidr. Bydd blog arall yn y dyfodol yn ymdrin â’u cwrw buddugol, ond, am y tro, mae’n wych gweld stori lwyddiant arall o fragu Cymreig.

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


<span>%d</span> bloggers like this: