Diod y mis Mehefin 2013: Ancre Hill Estates – Chardonnay 2010 (11% afc)

Gyda Wythnos Win Cymru 2013 yn dod i ben meddyliais y buasai’n syniad blasu un o winoedd ein diwydiant gwin sy’n brysur tyfu.

Gwynedd-20130612-00116Mae’n debyg mai Ancre Hill Estates yw ein gwinllan blaenllaw ac maen’t wedi eu lleoli ar gyrion Trefynwy. Fel y soniais ar y blog yn ddiweddar, maen’t wedi ennill y Bollicine Del Mondo ar gyfer eu gwin gwyn pefriog, buddigoliaeth hynod wych.

Hefyd maen’t yn dilyn egwyddorion biodynamig  ac wrthi yn datblygu gwindy, neu gynhyrchfa win, a fydd y cyntaf yng Nghymru.

Mae Chardonnay 2010 yn ganlyniad o dywydd tyfu gwych. O ran ei gynhyrchu, fe gafodd dri-chwarter o’r gwin ei eplesu mewn tanc dur di-staen a’r gweddill mewn casgenni derw Ffrening am chwe mis.

Disgwyliaf i’r casgenni derw Ffrening gyfrannu rhywbeth i’r blas, fe gawn weld.

Felly, mae dwy ffordd i fwynhau diod y mis ond mae’n anghenrheidiol cael potel o Ancre Hill Chardonnay 2010 yn gyntaf wrth gwrs!

Yfwch yn eich amser eich hun a chyfrannwch eich sylwadau ar y blog a/neu…

Ymunwch a’r sesiwn trydarflasu yn fyw ar ddydd Iau 13ed Mehefin rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


<span>%d</span> bloggers like this: