Diod y mis Mai 2013: Bragdy’r Profiad Celtaidd – Golden Celt

Mae hi’n wanwyn meddai nhw ac efallai bod gobaith am dywydd cynhesach rhyw dro’n fuan felly penderfynais fynd am gwrw euraidd o un o enillwyr Cymru Y Gwir Flas. Mae Bragdy’r Profiad Celtaidd wedi’i leoli yng Nghaerffili ac fe enillon wobr arian yn y category allforio.

Mae Golden Celt yn gwrw euraidd organig ac, fel y dywedir ar y label, mae’r enw yn coffau oes aur y Celtiaid. Mae’n rhan o’u cwrw craidd ac mae fideo gwych (yn saesneg) o sylfaenydd Celt, Tom Newman, yn trafod y cwrw ar eu gwefan.

GoldenCeltPic

Mae gan Golden Celt liw euraidd hyfryd. Y peth cyntaf sy’n taro rhywun ar yr arogl yw’r hopys. Mae arogl sitrws cryf yn dod o’r hopys ac mae hefyd iddo flas siarp. Mae’n gorffen gyda blas chwerw sy’n parhau’n y ceg. Cwrw da i dorri’r syched ac mae iddo fwy o gymeriad na nifer o gwrw euraidd eraill. Cwrw da iawn.

Hefyd, os oes botel gennych neu os fyddwch mewn tafarn sy’n gwerthu Golden Celt ar ddydd Iau 9 Mai rhwch 9-10yh ymunwch a sesiwn blasu yn fyw ar trydar gan ddefnyddio #diodyddcymru

Tags: , ,

3 Responses to “Diod y mis Mai 2013: Bragdy’r Profiad Celtaidd – Golden Celt”

  1. Rhys Wynne Says:

    Yn bwriadu bod mewn tafarn adeg yma gyda lwc, ac edrychaf allan am y Golden Celt – dychmygaf bydd potel ohono os ddim ar y pwmp. Wedi ei flasu o’r blaen a’i fwynhau.

    Dw i hyd yn oed wedi dod o hyd i nodiadau blasu! Syniad am ddigwyddiad yn y dyfodol falle – h.y. hyffroddant blasu cwrw fel mae nhw’n gael ar gyfer gwinoedd?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


<span>%d</span> bloggers like this: