EHANGU MAWR YN NISTYLLFA PENDERYN

Y newyddion mawr yn niwydiant diodydd Cymru’r wythnos diwethaf oedd buddsoddiad o £1m gan Penderyn.

Ar beth fyddent yn ei wario? Wel, yn gyntaf maent yn gosod stil newydd yr un fath a’r un gwreiddiol. Mae hwn yn ychydig yn wahanol i’r pot traddodiadol gan ei fod yn bot gyda cholofn ar ei ben ac mae’n rhan allweddol o beth sy’n gwneud Penderyn yn unigryw.

Dywedodd Stephen Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr y cwmni fod angen ehangu er mwyn ateb y galw am eu wisgi gan nad ydynt yn medru cynhyrchu mwy gyda’r un stil presennol. Mae’n mynd ymlaen i ddweud bod “mae hwn yn garreg filltir arwyddocaol i ni: byth ers ein poteli gyntaf daro’r silffoedd yn 2004 mae ansawdd ein cynnyrch wedi disgleirio, gan ein helpu i dyfu’r i fod yn gwmni sy’n gwerthu wisgi brag sengl ar hyd a lled y byd. Rydym eisoes yn dosbarthu’n dda yn y DU ac yn buddsoddi mewn marchnadoedd newydd fel Ffrainc a’r Almaen, ond yn disgwyl i ehangu ymhellach ledled Ewrop. Mae gennym uchelgais i archwilio posibiliadau pellach yng Ngogledd America ac Asia ar ôl cwblhau’r prosiect ehangu.”

Mae hyn yn arwydd gwych i’r cwmni ac yn dangos eu bod yn gwneud yn dda ac yn cynllunio o flaen llaw ar gyfer cynnydd a ragwelir yn y galw am eu cynnyrch. Cofiwch, rhaid i wisgi aeddfedu am o leiaf dair blynedd cyn y gellir ei botelu. Mae hyn yn golygu nad yw cynllunio i’r dyfodol yn rhywbeth sy’n braf i’w wneud, yn y busnes wisgi, mae’n angenrheidiol!

Ond nid dyna’r cyfan, maent hefyd yn gosod uned gynhyrchu o ddau pot stil confensiynol. Dywedant y bydd hyn yn eu galluogi i gynhyrchu ‘steiliau a mathau newydd a chreadigol o wisgi brag sengl’. Mae Penderyn yn wisgi brag sengl o ansawdd uchel iawn ac mae’r syniad o steiliau a mathau arbrofol o wisgi yn un gyffrous dros ben

Bydd yn ychydig eto cyn eu bod yn barod i gynhyrchu gwirod gan nad yw partner i’r stil presennol yn cael ei gomisiynu tan fis Awst eleni a’r uned ddau bot tan fis Ionawr 2014. Bydd yn ddiddorol iawn mewn ychydig flynyddoedd i gymharu cynnyrch eu pot a cholofn a’r cynnyrch o’r uned ddau bot confensiynol.

Pwynt arall sydd werth ei nodi yw bod Llywodraeth Cymru wedi cefnogi’r prosiect hwn, sydd yn dangos unwaith eto eu bod yn dechrau deall potensial ein diwydiant diodydd.

Heb os mae hyn yn newyddion gwych a fydd hefyd yn dda ar gyfer diwydiant diodydd Cymru yn gyffredinol gan ei fod yn gwthio diodydd Cymru i flaen y gad mewn mwy a mwy o wledydd ledled y byd.

Ers y cychwyn cyntaf mae Penderyn wedi anelu at yr ansawdd uchaf yn eu cynnyrch, pecynnu a’u brandio. Mae’r ddau olaf yn bwysig, ond y cyntaf sy’n hollbwysig. Mae gwirod Penderyn o’r ansawdd gorau a phan mae hyn yn gysylltiedig â chyfundrefn caffael a rheoli casgiau da iawn y canlyniadau yw wisgi sydd yn dal ei dir ar y llwyfan rhyngwladol. Cyfnod cyffrous yn wir i wisgi Cymreig

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


<span>%d</span> bloggers like this: