Maen i’r wal / getting underway

The aim of this blog is to promote and celebrate the Welsh drinks industry.

I will offer comment about the drinks industry here in Wales – the producers, their products and the places to enjoy them.

The first series of posts will look at the current state of the industry. It is very healthy, some producers are well-known and others are increasing their profile. It is very diverse and has a lot to offer but more could definitely be done to raise its profile as a whole – but it’s not time to rest on our laurels.

~~~~~~~~~~~~~

Nod y blog yw hyrwyddo a dathlu’r diwydiant diodydd yng Nghymru.

Byddaf yn cynnig sylwadau am y diwydiant diodydd yma yng Nghymru – y cynhyrchwyr, eu cynnyrch a’r lleoedd i’w mwynhau.

Bydd y gyfres gyntaf o flogiau yn edrych ar gyflwr presennol y diwydiant. Mae’n iach iawn, mae rhai cynhyrchwyr yn adnabyddus ac eraill yn cynyddu eu proffil. Mae hefyd gydag arlwy sy’n amrywiol iawn ac mae yma lawer i’w gynnig, ond yn sicr mae mwy i’w wneud i godi ei broffil yn ei gyfanrwydd – nid da lle gellir gwell!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


<span>%d</span> bloggers like this: